IconBox

4 Icon Weights

Solid

Regular

Light

Duotone

Solid

Regular

Light

Duotone

Solid

Regular

Light

Duotone

Solid

Regular

Light

Duotone

3 Icon Styles & 4 Predefined Colors

Primary Icon Color

Secondary Icon Color

Contrast Icon Color

Light Icon Color

Unlimited Custom Colors

Simple Icon Style

Simple Icon Style

Simple Icon Style

Simple Icon Style

Outlined Circle Style

Outlined Circle Style

Outlined Circle Style

Outlined Circle Style

Solid Circle Style

Solid Circle Style

Solid Circle Style

Solid Circle Style

3 Icon Positions

Left Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Left Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles.

Left Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles.

Top Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Imagination encircles the world.

Top Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Imagination encircles the world.

Top Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Imagination encircles the world.

Right Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Right Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles.

Right Icon Position

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles.

Bland många olika problem relaterade till respondenternas intima liv var det en fråga om favoritpositionen. Till universell överraskning bastaapoteket.com posten av “man bakom” plats: hon heter de mest populära, och både män och kvinnor.